• info@vizyonercozum.cm
ÜYELİK

Yurtiçi Yardımlar

DETAYLAR

Yurtdışı Yardımlar

DETAYLAR

Sağlık Yardımları

DETAYLAR

Eğitim Yardımları

DETAYLAR

Vizyoner Çözüm Platformu; “Eylem olmadığında vizyon bir rüyadır, vizyon olmadan ise eylem boşa zaman geçirmektir. Eyleme sahip olan bir vizyon dünyayı değiştirebilir.” felsefesi ışığında, dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet ya da renk ayrımı gözetmeksizin, farklılıkların zenginlik olduğu anlayışı ve hoşgörüsüyle hareket eden, etik değerlerinden uzaklaşmadan alanında kabul görmüş standartlar çerçevesinde kaliteli ve modern hizmetlerle ihtiyaç sahibi kitleleri/bireyleri buluşturan, ileriyi görebilen girişimci yapısı, etkinliği ve sonuç odaklılığı ile toplumsal faydayı maksimize etmeyi amaç edinmiş bir topluluktur.